Pravila i uvjeti korištenja

Ova pravila i uvjeti korištenja vrijede za internetske stranice GigStock-a.

GigStock omogućuje korištenje sadržaja i usluga prema ovim uvjetima korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge portala.

Smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Opće odredbe

 1. GigStock zadržava pravo promjene i uklanjanja sadržaja, promjene izgleda i princip rada stranica, promjene uvjeta korištenja kao i svih drugih servisa i sadržaja koji su sastavni dio portala bez prethodne najave.
 2. GigStock zadržava pravo blokiranja ili brisanja bez najave onih korisnika koji krše pravila korištenja ili za koje se utvrdi da nisu aktivni odnosno više se ne bave izvedbenom umjetnošću ili organizacijom evenata.
 3. GigStock nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem portala, niti bilo kakvu štetu nastalu promjenama uvjeta korištenja portala.
 4. GigStock nije odgovoran za sadržaj postavljen od strane registriranih korisnika na stranice portala te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na portalu.
 5. GigStock se odriče odgovornosti za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja, uporabom ili zlouporabom sadržaja, gubitkom sadržaja na portalu te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani uporabom ili zlouporabom korištenja portala i njegovih sadržaja.
 6. GigStock ne jamči za točnost ili istinitost podataka pohranjenih na portalu.
  Svi podaci smatraju se točni i pouzdani u vrijeme njihovog unošenja.
 7. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. GigStock ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke.
 8. GigStock sadrži veze (linkove) od drugih internet stranica i društvenih mreža. GigStock nije odgovoran za sadržaj stranica treće strane te se odriče svake odgovornosti vezane uz sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba i poveznicama na internet stranice postavljenih na portal od trećih osoba. GigStock će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.
 9. Na stranicama GigStocka podjela zemalja na regije primjenjuje se isključivo u svrhu što jednostavnijeg i praktičnijeg svrstavanja korisnika u bazu podataka te ne predstavlja nikakvu službenu podjelu države na regije.

Zabranjeni i neprihvatljivi postupci:

 • Objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija koje su lažne ili koje bi mogle nanijeti štetu portalu ili korisnicima portala.
 • Objavljivanje sadržaja koji je vulgaran, uvredljiv, prijeteći, rasistički, šovinistički i/ili pornografski te štetan na bilo koji drugi način.
 • Objavljivanje sadržaja koji krše postojeće zakone, lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge fizičke ili pravne osobe.
 • Objavljivanje sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom, a nisu u vlasništvu korisnika koji ih objavljuje.
 • Objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka.
 • Objavljivanje sadržaja koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja.
 • Objavljivanje kontakt podataka (e-mail adresa, broj telefona ili mobitela) korisika u svrhu sklapanja angažmana (Stupanje u kontak odvija se isključivo preko GigStock kontakt forme).
 • Manipuliranje informacijama kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koje se objavljuje ili šalje putem usluga portala.
 • Manipuliranje drugim korisnicima u svrhu dobivanja njihovih privatnih i/ili pristupnih podataka za prijavu.
 • Manipuliranje portalom u svrhu onemogućavanja normalnog rada portala.
 • Masovno objavljivanje sadržaja u svrhu zagušivanja ili sprječavanja rada portala.
 • Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.

Sadržaj, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka autora sadržaja (korisnika).

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice GigStock-a, uključujući podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Gigstock-a.

Zaštita osobnih podataka

Važno nam je da se prilikom posjeta stranicama GigStock-a osjećate sigurno. GigStock se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala.
Podrazumijeva se da korisnik registracijom na portal daje suglasnost GigStock-u da koristi njegove podatke u svrhu praćenja navika korisnika i statističke analize podataka, informiranja korisnika, boljeg uvida i razumijevanja potreba korisnika radi razvijanja što kvalitetnijeg pružanja usluge.

Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima portala. Javno dostupan sadržaj ne obuhvaća e-mail adrese, lozinke korisnika i korisničko ime. Više informacija saznajte u “Privatnost”.

Korištenje

Registriranje i korištenje stranica GigStocka potpuno je besplatno.

Korisnik se na internet stranice GigStock-a može registrirati putem Facebook ili Google korisničkog računa ili sa korisničkim imenom (umjetničko ime, pravo ime ili nadimak), e-mail adresom i lozinkom.

Svaki registrirani korisnik ima pristup isključivo svom Dashbordu (kontrolnom sučelju) preko kojeg ima mogućnost kreirati jedan ili više javnih profila izvođača i/ili organizatora.

Javnim profilom izvođača smatra se entitet koji predstavlja izvođača kao samostalnog ili skupinu izvođača koji djeluju pod jednim imenom (bend, sastav, orkestar, zbor, plesna skupina, itd.).

Javnim profilom organizatora smatra se ugostiteljski objekat (klub, caffe bar, restoran, hotel…), festival ili bilo kakva manifestacija s ciljem učestalog angažiranja izvođača te vlastite promocije putem kanala GigStock-a.

Registrirani korisnici s ciljem povremenog ili jednokratnog angažiranja angažiranja izvđača u svrhu kao što je vjenčanje, rođendan, korporativni event, svečanost, godišnjica mature, obljetnica braka ili bilo koji event, nemaju potrebu za kreiranjem javnog profila te oni mogu direktno angažirati željenog izvođača ili jednostavno objaviti oglas o potražnji specifičnog izvođača za njihov event. Korisnik objavom oglasa o potražnji izvođača zadaje budžet i uvjete, te čeka da se zainteresirani izvođač javi njima.

Sklapanje angažmana odvija se isključivo preko predviđene forme za sklapanje angažmana na stranicama GigStock-a. U takvu formu nije dopušteno unošenje kontakt podataka (e-mail adresa, broj telefona ili mobitela).
Svrha GigStock forme za dogovor angažmana je da se automatizira upis eventa u kalendare i u raspored evenata organizatora i izvođača koji sudjeluju u tom dogovoru te da se taj event dalje promovira GigStock promocijskim kanalima.
Na taj način automatika odradi pola posla u procesu sklapanja angažmana. Dogovor cijene i uvjeta je evidentiran, event je kreiran instantno i izvođač kroz sustav bukiran.

Recenzije korisnika (izvođača ili organizatora) daju se isključivo na temelju iskustva sklopljenog angažmana putem stranica GigStock između organizatora i izvođača.

Poslovni odnos između izvođača i organizatora (što uključuje plaćanje, usluge i sl.) na i izvan portala isključivo je stvar poslovnog dogovora izvođača i organizatora, time GigStock nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

GigStock
E-mail: [email protected]
Predstavnik GigStock-a: Emil Pongrac ( [email protected] )